İneklerde doğum sonrası yeni dönemde Vücut Kondisyon Skorunun nun Önemi

Yeni doğmuş buzağılar dünyaya gözlerini açtığında, vücut kondisyon skoru nu toparlamak için inekler üreme döngülerini beklemeye alırlar. İnekler gebelikten kurtulurlar ve bir sonraki üreme dönemleri için hazırlık yaparak enerji rezervleri oluştururlar.

Buna bağlı olarak, bir inek buzağıladıktan sonra, laktasyon nedeniyle enerji ihtiyacı yüzde 20-30 oranında artar.  Bu koşullar bazı zorluklarıda beraberinde getiriyor. İneği tekrar tohumlayıp nasıl gebe kalmasını sağlayacağız? Vücut kondisyon skoru bu konuda çok önemli bir yer teşkil etmektedir.

Buzağılama Konusunda Vücut Kondisyon Skoru

Vücut kondisyon skoru

Sıklıkla, çok geç olmadan VKS na gereken önemi vermiyoruz. Buzağılama ve dölverimi konuları yabana atılacak konular değildir.

Buzağılama sonrası vücut kondisyon puanı almaya çalışmak yerine, kaynaklarınızı buzağılama sırasında var olacak olan inek vücut kondisyon skorunu optimize etmeye odaklayın. Araştırma gösteriyor ki, 3,5 vücut kondisyon skoru ile yavrulayan inekler için:

  • Yüzde 98’i üreme döneminin 40. gününde östrus gösterdi
  • Yüzde 90’ı tohumlamayı takiben 40. günde gebe olarak doğrulandı

 Aynı araştırma göstermiştir ki vücut kondisyon skorları 3 e düştüğünde ineklerin %80 i kızgınlık göstermiş ve %65 i tohumlamanın 40. gününde gebe olduğu kontrol edilip onaylanmıştır.

Vücut Kondisyon Skoru Adına Önleyici Tedbirler Alın:

İneklerin gelişimi geri kalırsa toparlaması çok zor olur. VKS (vücut kondisyon skoru) buzağılamada 2 olan bir inek günde yaklaşık 1,3 kg almalı ki VKS u 3 e çıkabilsin ve üreme sağlıklı olsun. Buda gerçek yaşam koşullarında zor olan bir şeydir.

İneklerin üremeye tekrar hazır hale gelmesini sağlamak ve buzağı sağlığına destek olmak için 3,5 VKS ile doğum yapmasını hedefleyin. Mineral ve protein takviyeleri de dahil olmak üzere kaliteli, yıl boyunca uygulanacak olan takviye programı ineklerin gelişmeleri için ihtiyaç duydukları beslenmeye sahip olmalarını sağlar ve onlara ideal vücut kondisyon puanı elde etmek için bir beslenme temeli oluşturur.

İneklerinizin önemli zamanlarda puanladığınız vücut durumları , şimdiki ve gelecek zamanlarda İneklerinizin gelişiminin doğru yolda olup olmadığını değerlendirmenize veya başarılı yavrulama, sütten kesme ve yeniden tohumlama için beslenme ayarlarına ihtiyaç duyup duymadığınızı değerlendirmenize izin verir.

Ülkemiz şartlarında inekleri sütten kesmeden sonraki 60 günlük süre, vücut kondisyon puanına dikkat etmek için en iyi zamandır. Sütten kesmeden yaklaşık 30 gün sonra, ineklerin yem kaynaklarının kalitesi ve miktarını içeren yem yönetimi ineklerin ihtiyaçlarını karşılarsa, olumlu bir gelişim yakalayacaktır. İneklerin gelişimine yardımcı olmak için yem takviyesi gerekebilir.

Zarara uğramamak için çok geç olmadan Vücut Kondisyon Skorunu geliştirin:

Doğumdan 3 ay önce vücut kondisyon skorunu geliştirmeye çalışmak ekonomik olarak zor olacaktır.İnekleri iyi bir kondisyonda tutmak için hazırlanmış olan bir beslenme programı giderek daha önemli bir hale gelmektedir.

Genellikle buzağılama sonrası zayıf bir ineğe kondisyon kazandırmak için çok geçtir. Ancak buzağılama öncesi beslenme programını gözden geçirmek için geç değildir. Kaliteli, yıl boyunca süren bir takviye programı gelişmeleri için ihtiyaç duydukları beslenmeye sahip olmalarını sağlar.

Bu yazımızda ilginizi çekebilir: Soğuk Havalarda Buzağı Koruması

Kaynak

E-POSTA LİSTEMİZE KATILIN

!! Güncel bilgilerden haberiniz olsun !! *


Kayıt İçin Teşekkürler

Birşeyler yanlış gitti.