İneklerde Süt Humması

Doğum felci  genellikle buzağılamanın yakın dönemlerindeki ineklerde görülen bir hastalıktır. Düşük kan kalsiyum seviyesinden (hipokalsemi) kaynaklanan metabolik bir hastalıktır. Süt sığırcılığı yapılan yerlerde ineklerin % 3 ila % 10’u her yıl etkilenir, bazı bölgelerde daha yüksek yüzdeler görülür. Buzağılamadan önce olgun ve yağlı olan ayrıca yeşil otlarla birlikte yonca ağırlıklı beslenen jersey inekler  bu hastalığa en duyarlı olanlarıdır.

Zararlar; hastalıkları önleme ve tedavi masraflarının yanı sıra ölüm(etkilenen hayvanların %5 ‘inin öldüğü görülmüş), etkilenen her ineğin üretken ömründe yaklaşık üç yıl azalma, süt humması geçirdikten sonra süt üretiminde azalma gibi sebeplerden oluşmaktadır.

Belirtiler

doğum felci tablosu

Hipokalsemili bir inekte ayağa kalkamama durumu. Bu gibi durumlar hipofosfatemi durumlarındada görülebilmektedir.

Tipik durumlarda, başlangıçta bazı aşırı duyarlılık veya gerginlik belirtileri, baş ve bacak kaslarında titreme görülür. Daha sonra sendelerler ve boynunu kıvırmış şekilde klasik yatma pozisyonuna geçerler. Son olarakta dolaşım sistemindeki çöküntü, koma ve ölüm öncesinde lateral (yanları üstüne) pozisyonda  yatarlar.

Kuru merme bölgesi, sabit bakan gözler, soğuk bacaklar ve kulaklar, kabızlık ve mahmurluk yere yattıktan sonra görülür. Kalp atışı zayıflar ve hızlanır. Vücut sıcaklığı, özellikle soğuk, nemli, rüzgarlı havalarda normalin altına düşer.Bunlar doğum felci ‘nin tipik belirtileridir.

Bu belirtiler temel olarak kan kalsiyum seviyesinin düşmesi sonucunda görülür. Bazen karmaşık faktörlerden dolayı ek belirtiler görülür. Şişkinlik doğrulamayan ineklerde belirgindir. Çünkü gaz mideden (rumenden)  çıkış yapamamaktadır. Pnömoni ve açıkta kalma kötü hava koşullarında inekleri etkileyebilir.

Sebepler

Doğum felci nde vakaların yaklaşık % 80’i buzağılamadan sonraki bir gün içinde meydana gelir, çünkü süt ve kolostrum üretimi kalsiyumu (ve diğer maddeleri) kandan alır ve bazı inekler kalsiyumu yeterince hızlı bir şekilde alamazlar. Yüksek süt verimi olanlar daha hassastır çünkü kan kalsiyum seviyelerindeki düşüş daha fazladır. Yüksek süt verimi için seçilen ineklerde süt humması görülme sıklığının fazla olması olasıdır. Jersey gibi bazı ırklar diğerlerine göre bu konuda daha hassastırlar.

Yaş önemlidir. Düveler nadiren bu hastalığa yakalanırlar. Yaşlı ineklerde 5 ila 6 yaşlarında hassasiyetleri artar. Çünkü daha fazla süt üretirler ve kan kalsiyum seviyesini toparlamak kolay olmaz.

Kurudaki ineklerin doğumdan iki hafta önceki beslenmesi çok önemlidir. Çünkü hem kanda eksilen kalsiyumun yerine geçecek olan miktarı hemde mevcut kullanılabilir kasiyumun verimliliğini etkiler.

Diyetteki kalsiyum miktarı gerekenden daha fazla olduğunda, kalsiyumun bağırsaktan emilmesinin, iskeletten transfer edilmesinin etkinliği çok durgunlaşır ve süt humması olasılığı artar.

Ayrıca kış ve ilkbahar mevsimlerinde ( güney avustralyada ) ineklerin meralarda otlatılması vücuttaki kalsiyumun kullanılabilirliği açısından elverişsiz koşullar oluşturduğu ve süt hummasına yatkın hale getirdiği alkali (bazik) kanla sonuçlanmaktadır. Ayrıca buzağılamadan önce yeşil yemlere erişimini kısıtlayarak samanla beslemek  kemikten kalsiyum naklini sağlayan ve bağırsaklardan kalsiyum emilimini artıran asidik kanla sonuçlanmaktadır. Bu iki durumda süt humması oluşumunu önlemede önemli faktörlerdir.

Normalden kilolu inekler zayıf ineklere göre daha yüksek risk altındadır. Bunun nedeni kısmen yem ve kalsiyum alımlarının daha yüksek olmasına, kısmende kilolu ineklerin yavrulama zamanında daha fazla süt üretiyor olmasıdır. Bazı inekler günler yada haftalar öncesinde veya sonrasında süt humması olabilir. Bu durum beslenmeyle özellikle diyetteki kalsiyum miktarıyla, fötüsün gelişimine bağlı olarak oluşan yoğun talep karşısında yetersiz kalınmasıyla yada erken laktasyondaki süt üretimiyle ilgilidir. Erken laktasyonda inekler mümkün olduğunca kalsiyum almalıdırlar. Yonca  ağırlıklı meralar bu nedenle arzu edilir. Bu çayır tetanisinin yanısıra doğum felci ‘nin önlenmesine yardım edecektir.

Tedavi

doğum felci 2

Tedavi en kısa sürede yapılmalıdır. % 40’lık bir kalsiyum baroglukonat çözeltisinin 300 ml veya daha fazlasını ya da tercihen “üçü bir arada” veya “dördü bir arada” gibi bir birleşik mineral çözeltisi (ülkemizdede çeşitli kalsiyum preparatları mevcuttur) kullanın. Genellikle 600ml gerekebilir.

Kombine çözeltiler inekler süt humması geçirirken kanda düşük seviyelerde olabilen magnezyum, fosfor ve dekstroz (enerji için) gibi ilave bileşenler içerir.

Bir enjeksiyon kiti ile birlikte çözelti paketleri acil durumlar için el altında bulundurulur. Enjeksiyon bölgesinde apse oluşumunu önlemek için tüm ekipman steril tutulmalıdır.

İnek komadaysa yada hızlı yanıt almak gereken bir durum varsa ve solüsyon çiftçiler tarafından uygulanacaksa boyun bölgesinden veya omuzun gerisinden deri altı şeklinde verilmelidir.

Damar içi enjeksiyon veteriner hekim tarafından yapılmalıdır. Çünkü yanlış bir müdahale ani ölümlere sebep olabilir. Deri altı uygulamadan hızlı bir cevap alınamazsa veteriner hekim yardımı alınmalıdır. Başka problemlerde var olabilir.

Kötü durumdaki inekler şişkinliği varsa gidermek için normal bir dinlenme pozisyonuna getirilmelidir. Hava koşulları kötüyse veya tedaviye verilen yanıt yavaşsa, soğuğa maruz kalmayı ve diğer komplikasyonları önlemek için inekleri barınağa taşıyın. Yem ve su sağlayın.

Koma halindeki bazı inekler rumen içeriği akciğerlerine çekmiş olabilirler. Burun çevresinde ruminal materyal varsa, bunun olabileceğinden şüphe duyulmalı ve inhalasyon pnömonisi sıklıkla ölümcül olduğundan en kısa sürede yoğun antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.

Kurtarılan inekler 24 saat boyunca sağılmamalıdır. Daha sonra alınan süt miktarı 2-3 gün içerisinde kademeli olarak arttırılmalıdır.

Hastalığın Önlenmesi Korunma

Süt hummasının önlenmesinde diyet yönetimi değerli bir yardımcı etken olabilir. İnekler kuruda sağıldığı zamanlarda düşük kalsiyum diyetiyle beslenmelidir. Bu kalsiyum düzenleyici sistemi, kemiklerden kana kalsiyum hareketliliğini sağlayarak, kandaki seviyesini normal düzeyde tutmak için teşvik eder. Kalsiyum talebi buzağılama gibi bir durumda arttığında yemlemeden geçişine göre kalsiyum mobilizasyonu kemiklerden çok daha hızlı yapılır. Böylece süt hummasının önüne geçilmiş olunur.

Yüksek risk altında olan ineklerde -olgun yaştaki jersyler ve ileride yağlı vücut kondisyonuna sahip olabilecekler- yeşil yemler kısıtlanmalı ve buzağılamadan en az 1-2 hafta önce bol miktarda samanla beslenmelidir. Hiçbiri yüksek oranda yonca içermemelidir.

Sağım performansını arttırmakiçin  vücut kondisyon skorunu iyileştirmek gerekirse, enerji bakımından yüksek fakat kalsiyumu düşük yemler tükettirilebilir. Örneğin tahıl tanesi veya yulaf samanı gibi. Tahıl tanesi de fosfor içeriği bakımından yüksektir ve bu ek bir değere sahiptir.

Buzağılamaya yakın inekler sık ​​gözlenebilen ve süt hummasının – doğum felci nin erken saptanmasını sağlayabilecek kullanışlı bir padokta tutulmalıdır. Buzağılamak üzereyken ve sonrasında mevcut yem ve kalsiyum sınırlandırılmamalıdır. Kalsiyum yemi takviyeleri bu noktada yardımcı olabilir, ancak daha öncesinde verilmemelidir.

Diyet yönetimi yetersiz olduğunda, bazen başka yöntemler kullanılır. Doğumdan 2-8 gün önce enjeksiyonla verilen D3 Vitamini faydalı olabilir. Doğum tarihinin genellikle tahmin edilmesi zor olduğundan, tekrarlanan tedaviler bazen gereklidir. Bu oldukça başarılıdır çünkü kalsiyum, süt ve kolostrum için gerekli olan zamanda kandaki kalsiyumu artırmak için bir rezervuar sağlar. Tehlikeli olan ise bunun çok uzun sürmemesidir ve ineğin kalsiyum düzenleyici mekanizmasının verimli bir şekilde çalışmasından önce süt hummasının hala oluşma riski vardır. Doğumdan önceki gün ve sonraki 1-2 gün boyunca günde iki kez Ca-Mg preparatları içirilmesi diğer yöntemlerin tek başına yetersiz olduğu bazı sürülerde süt humması insidansında ciddi bir düşüşün görülmesini sağladı.

Bu yazımızda ilginizi çekebilir: Buzağı Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri

Kaynak

E-POSTA LİSTEMİZE KATILIN

!! Güncel bilgilerden haberiniz olsun !! *


Kayıt İçin Teşekkürler

Birşeyler yanlış gitti.